התחבר

B923 משדר-מקלט AIS Class-B עם אנט’ GPS ומפצל אנטנות מובנים